Informujemy, że w dniu 31 sierpnia 2023r. od godziny 7.15 wydawana będzie żywność.


Informujemy, że w dniu 31 sierpnia 2023r.  od godziny 7.15 wydawana będzie żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej potrzebującym.

Żywność będzie wydawana w magazynie znajdującym się za budynkiem Banku Krakowskiego w Bukowsku.

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-ywnosciowa-2014-2020?fbclid=IwAR35lFAEJScnH1QcriavrDXZ6VZzOE6p_3ACWMLweGj6dJ5sx9Xg6WyUl-k