Zapraszamy do współpracy


Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Bukowsko do zawarcia Porozumienia o współpracy w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.