Z działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Pobiednie


Placówka Wsparcia dziennego w Pobiednie  ,,WYSPA KREATYWNOŚCI”

W ciągu roku szkolnego w Świetlicy realizowano zajęcia wg stałego harmonogramu zaczynając od odrabiania lekcji i pomocy w nauce, poprzez zajęcia wspierające  i zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności (zajęcia plastyczne, twórcze, teatralne, taneczne, sportowo rekreacyjne). Duży nacisk położono na zajęcia profilaktyczne i wychowawcze. Głównymi zadaniem   świetlicy  jest  zapewnienie  bezpiecznych i atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego  oraz integracja dzieci i młodzieży. W okresie wakacyjnym dzieci uczestniczyły w warsztatach z kaligrafii zorganizowanych w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku oraz zwiedziły Skansen.