Narodowe Czytanie 2023 w Klubie Senior+


Uczestnicy Klubu Senior+ w Tokarni włączyli się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania 2023, która zgodnie z przesłaniem Pana Prezydenta ma umacniać jedność i poczucie wspólnoty Polaków na całym świecie. Lekturą tegorocznej XII edycji jest powieść ,, Nad Niemnem " Elizy Orzeszkowej, która po raz pierwszy została wydana w 1888 r. Utwór ukazuje obraz społeczeństwa polskiego w drugiej połowie XIX wieku oraz porusza temat Powstania Styczniowego.