Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.


Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT SANOCKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
Dlatego też – zwracamy się z prośbą o umieszczenie DARMOWYCH MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH (wyprodukowanych w III kwartale 2023 r.) - na Państwa stronie internetowej, serwisach społecznościowych i tym podobnych kanałach komunikacji, tak by trafiły do możliwie największej liczby mieszkańców.

Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu Sanockiego podstronie projektowej.
- Kwartalnik młodzieżowy „Z Paragrafem na Ty” („Prawa autorskie i ochrona wizerunku w internecie”),

- Artykuły prawne (m.in.: „Kolizja i wypadek drogowy samochodem – odpowiedzialność karna”, „Ochrona przedemerytalna”),
- Słuchowiska prawne/podcasty („Władza rodzicielska po rozwodzie - co oznacza jej ograniczenie”, „Alimenty - komu przysługują, kto jest uprawiony i jak długo należy płacić alimenty”),

- Wzory dokumentów prawnych do elektronicznego wypełniania i drukowania (m.in.: „Stwierdzenie nabycia spadku”, „Pozew o alimenty”),

- E-plansze edukacyjne dot. prawa konsumenckiego („Odstąpienie od umowy”, „Zakupy przez internet”, „Niezgodność towaru z umową a gwarancja”, „Odpowiedzialność za przesyłkę”).

 

Inne materiały edukacyjne dostępne na stronie www.pomocprawna.sc.org.pl:

- Panele szkoleniowe o tematyce readaptacji społecznej osób opuszczających zakłady karne,

- Prezentacje multimedialne o systemie nieodpłatnego poradnictwa,

- Filmik edukacyjno-promocyjny „Pomoc daje moc” - dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.


Ponadto zachęcamy do śledzenia nas na: Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie publikujemy m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa.