„Rejs do Wiedzy”


Pragniemy zaprosić Państwa do włączenia się do projektu pt. „Rejs do Wiedzy”, który jest realizowany na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

W ramach projektu przygotowaliśmy dla Państwa kilkanaście interesujących webinariów, które mają na celu popularyzację nauki, promocję wymiany wiedzy i upowszechnienie wyników badań naukowych wśród młodzieży szkół średnich, nauczycieli oraz osób pracujących, bezrobotnych i seniorów.

Webinaria są prowadzone na platformie MS Teams on-line. Każdy uczestnik lub grupa uczestników po dokonaniu rejestracji otrzyma link do webinarium. Wystarczy mieć dostęp do komputera i internetu.
Zapraszamy do wyboru tematyki webinarium, tj.:

1.    „Jak zarządzać swoim budżetem domowym, aby nie popaść w spiralę długów?” - Mgr Małgorzata Mazur- Czajka
2.    „Zakupy w sieci dla każdego” - jak zadbać o swoją satysfakcję jako e-konsumenta? – Dr Monika Szyda
3.    „Dlaczego kredyt a nie pożyczka?”– Mgr Małgorzata Mazur- Czajka
4.    „Dylematy podatkowe w życiu prywatnym" - Dr Violetta Skrodzka
5.    „Konsument "król" rynku - każdy konsument musi znać swoje prawa” – Mgr Małgorzata Mazur- Czajka
6.    „Dobra a godna praca zarobkowa” – Dr Hanna Mackiewicz
7.    „Dieta - konieczność czy zdrowotne nadużycie” – Mgr Katarzyna Mironiuk
8.    „Emocje jako determinanty zachowań żywieniowych” – Dr Witold Kozirok
9.    „Czy jesteśmy starym społeczeństwem?” – Dr Anetta Waśniewska
10.    „Inflacja - trochę historii” – Dr Anetta Waśniewska
11.    „Zespoły pracowników i ich rola w gospodarce opartej na wiedzy” – Dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka
12.    „Największe wypadki morskie a zanieczyszczenie środowiska” – Prof. UMG dr hab. Magdalena Bogalecka
13.    „Energia i woda-naczynia połączone Błękitnej Planety” – Prof. UMG dr hab. inż. Aneta Ocieczek
14.    „Promem do Szwecji – przygoda na morzu” - Dr Ilona Urbanyi-Popiołek
15.    „Rozwój i funkcjonowanie morskich terminali kontenerowych” – Dr Robert Marek
16.    „Nowoczesne rozwiązania transportowe w inteligentnych miastach” – Mgr inż. Michał Kuzia
17.    „Wpływ łańcuchów dostaw na codzienne funkcjonowanie społeczeństwa” – Mgr Jędrzej Charłampowicz

Projekt jest dofinansowany  ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki II", nr projektu POPUL/SP/0238/2023/01.

Zapraszamy po więcej informacji i do rejestracji uczestników https://wznj.umg.edu.pl/rejestracja-0
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.