PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – EDYCJA 2024


Gmina Bukowsko na realizację Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - Edycja 2024 otrzymała kwotę 132 330,00 zł.

W porównaniu do roku 2023 jest to zwrost dotacji o 106 626,00 zł.