Z A P R O S Z E N I E - Szkolenie stacjonarne sprzedawców napojów alkoholowych


Z A P R O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Bukowsko

oraz Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

serdecznie zapraszają 

przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bukowsko wraz z pracownikami

na bezpłatne szkolenie pn. :

 „ ODPOWIEDZIALNA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH”

Szkolenie stacjonarne sprzedawców napojów alkoholowych

Szkolenie odbędzie się 24 listopada 2023 roku o godz. 1030  w Urzędzie Gminy w Bukowsku , pokój nr 9 ( parter „Sala Narad” )

 

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat potwierdzający  udział w szkoleniu, a także dostęp do bazy wiedzy zawierającej skrypt ze szkolenia.

 Zapewniamy serwis kawowy.

 

Udział w szkoleniu oraz liczbę osób chętnych należy zgłosić w formie elektronicznej na adres 

e-mail:sekretariat@bukowsko.pl  lub telefonicznie: 013 46 74 015 najpóźniej do dnia 20.11.2023r. do godz. 1300