Szkolenie dla właścicieli punktów sprzedaży alkoholu i sprzedawców alkoholu z terenu Gminy Bukowsko


W dniu 24 listopada 2023r. na zlecenie Marka Bańkowskiego - Wójta Gminy Bukowsko oraz Gminnnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostało przeprowadzone szkolenie pn.: Odpowiedzialna sprzedaż napojów alkoholowych.

Szkolenie skierowane było dla właścicieli punktów sprzedaży alkoholu i sprzedawców alkoholu z terenu Gminy Bukowsko.