Wznawiamy rekrutację w zakresie świadczenia usługi opiekuńczej, teleopieki, oraz możliwości bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego dla osób starszych ( powyżej 60rż).


W ramach projektu pn. "Zadbany Senior" wznawiamy rekrutację w zakresie świadczenia usługi opiekuńczej, teleopieki, oraz możliwości bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego dla osób starszych ( powyżej 60rż) .potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku niemożliwością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Oosby chętnę proszone są o zgłaszanie się do Centrum Usług Społecznych w Bukowsku pokój nr 1, 5.

Wiecej informacji możemy także udzielić telefonicznie pod nr telefonu 0134574015 wew. 39, 55