"Opłatek 2024" w Klubie Senior+ w Tokarni


Okres świąteczno-  noworoczny to czas różnorodnych spotkań, których głównym przesłaniem jest spędzenie niezapomnianych chwil w gronie osób nam życzliwych. Do takiego właśnie spotkania doszło w Klubie Senior+ w Tokarni, gdzie wspólnie z Panem Markiem Bańkowskim- Wójtem Gminy Bukowsko, Panią Dianą Błażejowską- Sekretarz Gminy Bukowsko, Panią Urszulą Rakoczy- Skarbnikiem Gminy Bukowsko, Panem Stanisławem Krzywińskim- Sołtysem  miejscowości Tokarnia, rozpoczeliśmy "kolędowanie". Uczestnicy Klubu Senior+ wraz z Panią Roksaną Rakoczy- opiekunem Klubu, przygotowali występ oraz wybrzmiały piękne kolędy. Dopełnieniem wzniosłej atmosfery były życzenia zaproszonych gości.