Konsultacje Społeczne Programu przeciwdziałania przemocy domowej  i ochrony osób doznających przemocy domowej w Gminie Bukowsko do roku 2030


OBWIESZCZENIE
 o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu przeciwdziałania przemocy domowej  i ochrony osób doznających przemocy domowej w Gminie Bukowsko do roku 2030Na podstawie uchwały nr IV/22/2018 Rady Gminy Bukowsko z dnia 28 grudnia 2018 roku  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bukowsko,
 

Wójt Gminy Bukowsko zaprasza mieszkańców Gminy Bukowsko do konsultacji,

których przedmiotem jest projekt Programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej w Gminie Bukowsko do roku 2030
Konsultacje obejmują obszar gminy i są skierowane do mieszkańców całej gminy.
 

Projekt Programu jest dostępny:                    
•    w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bukowsko
•    na stronie internetowej Gminy Bukowsko oraz Centrum Usług Społecznych w Bukowsku
•    w Centrum Usług Społecznych w Bukowsku – pokój 3, parter


Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 05 stycznia 2024r. do 15 stycznia 2024r. do godz. 12.00 w formie przyjmowania pisemnych opinii i uwag mieszkańców gminy Bukowsko  w odniesieniu do projektu Programu.


Wypełniony formularz konsultacyjny należy składać:
•    w Centrum Usług Społecznych w Bukowsku – pokój 3, parter
•     za pośrednictwem poczty elektronicznej (w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego) na adres: cus@bukowsko.pl
•    lub  przesłać pocztą na adres :  Centrum usług Społecznych w Bukowsku, Bukowsko 290, 38-505 Bukowsko.

 

Załączniki: