Regulamin świadczenia i korzystania z usług Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnościami w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024


Regulamin świadczenia i korzystania z usług Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnościami w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z załącznikami 

Załączniki: