Poradnictwo psychologiczne oraz zajęcia logopedyczne


Informujemy, że od miesiąca lutego 2024 r. w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym CUS w Bukowsku   będą realizowane następujące usługi :

- poradnictwo psychologiczne- Pan Marcin Patronik

- zajęcia logopedyczne ( dla dzieci kontynuujących)  – Pani Agata Padamczyk-Paternoga

Jednocześnie informujemy, że od stycznia 2024 r. należy wypełniać nowe wnioski o przyznanie usługi społecznej i sporządzenia  Indywidualnego Planu Usług Społecznych.

Wnioski można składać  u Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych (u Pani Moniki Klimek, pokój 10, tel. 13-46-74-015 wew. 31).