Harmonogramy Placówek Wsparcia Dziennego/ Świetlicy Socjoterapeutycznej w Gminie Bukowsko na miesiąc MAJ 2024


????Harmonogram działalności Świetlicy/Placówki Wsparcia Dziennego w Tokarni????:

01.05.2024 10.00-16.00

02.05.2024 10.00-16.00

04.05.2024 10.00-16.00

07.05.2024 14.00-20.00

09.05.2024 14.00-20.00

14.05.2024 14.00-20.00

16.05.2024 14.00-20.00

21.05.2024 14.00-20.00

23.05.2024 14.00-20.00

????Świetlica/Placówka Wsparcia Dziennego w Pobiednie ????:

Czynna:

poniedziałki 14.30 - 16.30

wtorki -13.45-16.15

czwartki 12.15 -16.15

piątki 12.15-16.15

????Świetlica Socjoterapeutyczna w Nadolanach????:

06.05.2024 r. 15.30-17.30

08.05.2024 r. 14.00-16.00

13.05.2024 r. 15.30-17.30

15.05.2024 r. 14.00-16.00

27.05.2024 r. 15.30-17.30

29.05.2024 r. 14.00-16.00

????Świetlica/Placówka Wsparcia Dziennego w Nowotańcu????:

6.05.2024r. 2 godziny

7.05.2024r 1,5 godziny

8.05.2024r 1,5 godziny

9.05.2024r 1,5 godziny

10.05.2024r 1,5 godziny

13.05.2024r 2 godziny

14.05.2024r 5 godzin

15.05.2024r 5 godzin

16.05.2024r 5 godzin

17.05.2024r 1,5 godziny

20.05.2024r. 2 godziny

21.05.2024r. 1,5 godziny

22.05.2024r. 1,5 godziny

23.05.2024r. 1,5 godziny

24.05.2024r. 1,5 godziny

27.05.2024r. 2 godziny

28.05.2024r. 1,5 godziny

29.05.2024r. 1,5 godziny

31.05.2024r. 2 godziny