Projekt pt. ,,Wiedza i Rozwój"


rojekt pt. "WIEDZA I ROZWÓJ" jest skierowany do osób pracujących zatrudnionych na umowach krótkoterminowych/cywilnoprawnych i/lub ubogich pracujących w wieku 18-89 lat z obszaru województwa podkarpackiego.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 7.4 Poprawa sytuacji na rynku pracy osób ubogich pracujących oraz odchodzących z rolnictwa

- w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian.

Okres realizacji projektu: 01.04.2024-31.03.2025.

Zasięg projektu: województwo podkarpackie 

 

Projekt "WIEDZA I ROZWÓJ" jest skierowany do osób:

w wieku 18-89 lat

- które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego

- pracujących zatrudnionych na umowach krótkoterminowych/umowach cywilnoprawnych lub osoby ubogie pracujące

- które nie otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dofinansowanym ze środków EFS+

 

W ramach projektu oferujemy:

- szkolenia kwalifikacyjne

- szkolenia kompetencyjne

- spotkania z doradcą zawodowym

- grupowe poradnictwo zawodowe

Dodatkowo zapewniamy: stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną, materiały szkoleniowe.

 

Biuro projektu:

Al. J. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów

(C.H. Europa II – 4 piętro)

e-mail: wir@lex-specialis.com.pl

tel.: 507 867 909