Harmonogramy prac Świetlicy/ Placówki Wsparcia Dziennego oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej w Nadolanach w Gminie Bukowsko


Placówka Wsparcia Dziennego w Tokarni:

06.06.2024     14.00-20.00

12.06.2024     14.00-20.00

13.06.2024    14.00-20.00

14.06.2024     14.00-20.00

18.06.2024     14.00-20.00

21.06.2024     14.00-20.00

Placówka Wsparcia Dziennego w Pobiednie:

Czynna od 3.06.2024 r. do 21.06.2024 r.  w dniach:
poniedziałki - 14.30- 16.30
wtorki  -          13.45 - 16.15
czwartki -       12.15 - 15.15
piątki -            12.15 -16.15

Świetlica socjoterapeutyczna w Nadolanach

Termin  zajęć

Godziny

03.06.2024 r.

14.00-16.00

05.06.2024 r.

14.00-16.00

10.06.2024 r.

14.00-16.00

12.06.2024 r.

14.00-16.00

17.06.2024 r.

14.00-16.00

19.06.2024 r.

14.00-16.00

24.06.2024 r.

14.00-16.00


 

 

 

 

 

 

 

 

Placówka Wsparcia Dziennego w Nadolanach

Termin  zajęć

Liczba godzin

03.06.2024r.

2h

04.06.2024r.

1,5

05.06.2024r.

1,5

06.06.2024r.

1,5

07.06.2024r.

1,5

10.06.2024r.

2h

11.06.2024r.

1,5

12.06.2024r.

1,5

13.06.2024r.

1,5

14.06.2024r.

1,5

17.06.2024r.

2 h

18.06.2024r.

1,5

19.06.2024r.

1,5

20.06.2024r.

1,5

21.06.2024r.

1,5

24.06.2024r.

5h

25.06.2024r.

5h

26.06.2024r.

5h