REALIZACJĘ PROGRAMU 500+ OD DNIA 01 STYCZNIA 2021R. PRZEJMIE ZUS.


Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Od 2022 roku obsługą programu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, rodzice będą składać wnioski wyłącznie drogą elektroniczną, a wypłata świadczenia wychowawczego odbywać się będzie bezgotówkowo, na wskazany przez rodziców numer rachunku bankowego.

W okresie składania wniosków o świadczenie wychowawcze w każdej jednostce ZUS będą dla zainteresowanych klientów udostępnione komputery, na których można będzie wypełnić wniosek, również z asystą pracownika ZUS.

Planowane jest także utworzenie w tym okresie dodatkowych, mobilnych punktów składania wniosków w innych placówkach czy urzędach (np. Poczta, KRUS). Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia. Od 1 lutego 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski na kolejne okresy, czyli od 1 czerwca 2022 r.

Wypłatą świadczeń przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. zajmować się będą gminy (najpóźniej do 31 maja 2022 r.)

https://www.gov.pl/web/rodzina/zmiany-w-programie-rodzina-500-prezydent-andrzej-duda-podpisal-ustawe