Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pt. „Aktywnie na rynku


Okres realizacji projektu: 01.07.2021 – 31.03.2023 r.
 
Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej
i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej,
zarejestrowanych w PUP Sanok, należących do określonej grupy:
-osoby od 50 roku życia;
-kobiety;
-osoby długotrwale bezrobotne;
-osoby z niepełnosprawnościami;
-osoby o niskich kwalifikacjach.
 
W ramach projektu przewidziane zostało wsparcie:
-przygotowanie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania;
-poradnictwo zawodowe;
-staż i/lub prace interwencyjne.

Dofinansowanie projektu z UE: 767 103,75 PLN
 
Szczegóły rekrutacji dostępne w Regulaminie Rekrutacyjnym.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełniają Kwestionariusz zgłoszeniowy- wersja WORD, wersja PDF.

Pozostałe:

  1. Oświadczenie uczestnika projektu – zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  2. Oświadczenie uczestnika projektu – nie brania udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej;
  3. Oświadczenie uczestnika projektu – potwierdzenia zgodności danych podanych w formularzu rekrutacyjnym;
  4. Harmonogram wsparcia

https://sanok.praca.gov.pl/rpo-wp?fbclid=IwAR2H2RZwh2wGHBvNoaaVM2Hz9VeyqRrSwxD2vAbm9VmLVMWd9naUpG-pyig