Pomoc dla osób z niepełnosprawnością w Gminie Bukowsko ze środków PFRON


Serdecznie zapraszamy do projektu osoby niepełnosprawne z Gminy Bukowsko (w pierwszej kolejności osoby korzystające ze wsparcia Centrum Usług Społecznych w Bukowsku), celem skorzystania z oferty z zakresu łagodzenia skutków wywołanych wirusem SARS-Cov-2.
Oferujemy:
- karnety na basen
- środki ochrony indywidualnej (maseczki, płyny do dezynfekcji)
- terapię zajęciową dla osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć gimnastycznych dostosowanych do potrzeb grupy, mających na celu poprawę wydolności oddechowej oraz wzmocnienie odporności.
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Termin realizacji zadania: do końca 2021 roku.
Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Masłowiec - Organizator społeczności lokalnej w Centrum Usług Społecznych w Bukowsku
tel. 134674015 wew.31