Narodowe Święto Niepodległości w Klubie Senior + w Tokarni


W dniu 09 listopada 2021 r. w Klubie Senior + w Tokarni odbyło się uroczyste upamiętnienie Narodowego Święta Niepodległości.

Wydarzenie to spowodowało, że uczestnicy wrócili pamięcią do czasów powstań, wojen, klęsk oraz zwycięstw przodków, którym leżało na sercu dobro kraju. Uroczyście został odśpiewany Hymn Polski i odczytane piękne wiersze patriotyczne.  

Z tej okazji seniorzy otrzymali piękny list wraz z  życzeniami oraz kotylionami od Pani Anny Schmidt- Sekretarza Stanu-Pełnomocnika ds. Równego Traktowania Ministerstwa Rodziny i polityki Społecznej, za co uczestnicy Klubu Senior + wraz z pracownikami składają serdeczne podziękowania oraz wyrazy szacunku i uznania.

„…Czujemy się zobowiązani do przekazywania tradycji, dbania wychowanie patriotyczne młodego pokolenia na świadomych obywateli - dumnych Polaków, patriotów, gdyż patriotyzmu nie można nauczyć, do patriotyzmu trzeba wychować…”

- Seniorzy Klubu Senior + w Tokarni