Dziękujemy Panu Markowi Bańkowskiemu Wójtowi Gminy Bukowsko za pamięć i życzenia.


Święto Dzień Pracownika Socjalnego jest raz w roku ale jest "motorem napędowym" do służby na rzecz drugiego człowieka na każdy dzień.
Dziękujemy Panu Markowi Bańkowskiemu Wójtowi Gminy Bukowsko za pamięć i życzenia.