Kwalifikacja do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 – Podprogram 2021


https://cus.adamowka.pl/wp-content/uploads/2021/11/POPZ20_Loga_na_strony_intrnetowe-1.pngmaxwidth1600maxheight652-1.png

Kwalifikujemy do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 – Podprogram 2021

Informujemy, iż Centrum Usług Społecznych w Bukowsku zostało zakwalifikowane do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] – Podprogram 2021.

W ramach ww. Podprogramu pomocą zostanie objętych 450 osób z terenu Gminy Bukowsko.

PO PŻ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących.

Pomoc w ramach PO PŻ – Podprogram 2021 kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów (kwota kryterium dochodowego w POPŻ wynosi 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie) nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych.

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane bezpłatnie osobom najbardziej potrzebującym.

Osoby/rodziny kwalifikujące się do wskazanej pomocy proszone są o składanie stosownych oświadczeń, odbiór skierowań w tutejszym Centrum pokój nr. 5. Informujemy ponadto, iż w czasie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii istnieje możliwość kwalifikowania się w sposób zdalny, w tym telefonicznie pod nr. 13 46 74 015 wew. 39.

 

 

Załączniki: