Placówki Wsparcia Dziennego


Od jutra, tj. 1 grudnia 2021r. na terenie Gminy Bukowsko zaczynają działać Placówki Wsparcia Dziennego prowadzone w formie świetlic opiekuńczo wychowawczych.

Placówki umiejscowione są na terenie każdej ze szkół w gminie. Działają 1,5 godziny dziennie od poniedziałku do piątku, po zakończonej pracy świetlic szkolnych.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w zajęciach świetlicowych.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Centrum Uslug Społecznych w Bukowsku.

Organizacja świetlic realizowana jest w ramach zadania publicznego "Nowe Usługi Społeczne w Gminie Bukowsko" współfinansowanego ze środków UE programu POWER