Wychodzimy naprzeciw potrzebom wszystkich mieszkańców Gminy Bukowsko


Centrum Usług Społecznych wychodzi naprzeciw potrzebom wszystkich mieszkańców Gminy Bukowsko, gdzie słowo „wszystkich” jest kluczowe i naprawdę znaczy „wszystkich”, tj. od noworodka, aż do osób starszych.

W grudniu 2021r. zostały uruchomione placówki wsparcia dziennego/ świetlice dla dzieci na terenie Zespołów Szkół w Bukowsku, Nowotańcu i Pobiednie. W ofercie znajdą się nie tylko ciekawe zajęcia, pomoc w nauce, ale także wsparcie psychologa, wyjścia do kina bądź wyjazdy na wycieczki. Placówki funkcjonować będą codziennie przez 1,5 godziny.

Psycholog dla dzieci- Pan Marcin Patronik

Od listopada bieżącego roku działa już Punkt Informacyjno- Konsultacyjny. Można w nim uzyskać pomoc specjalistów takich jak:

- psycholog- Pan Wojciech Woskowicz

- specjalista od spraw przemocy w rodzinie i przeciwdziałania alkoholizmowi,- Pani Nina Bober

- specjalista wsparcia rodziny w procesie powrotu dziecka do rodziny biologicznej, terapii rodzin,- Pan Grzegorz Kozak

- mediator- Pani Iwona Ryniak-Kasprzak

W budynku Urzędu Gminy Bukowsko można skorzystać również z wiedzy i doświadczenia doradcy zawodowego, coacha, który przeprowadzi zajęcia indywidualne i grupowe dla osób, które są bezrobotne, bierne zawodowo lub chciałyby zmienić dotychczasową ścieżkę zawodową. Poradnictwo zawodowe może być również skierowane do uczniów kończących szkołę podstawową z Gminy Bukowsko – Pani Agata Padamczyk-Paternoga.

W II kwartale 2022 roku w miejscowości Nadolany rozpocznie działalność Świetlica Socjoterapeutyczna, gdzie będzie można skorzystać z pomocy specjalisty ds. diagnozy społecznej dziecka i rodziny oraz logopedy.

Diagnoza społeczna dziecka i rodziny-Pan Grzegorz Kozak

Logopeda – Pani Padamczyk-Paternoga

Skorzystanie z ww. usług społecznych będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem Centrum Usług Społecznych - Koordynatorem Indywidualnych Planów Usług Społecznych - Panią Moniką Klimek i opracowaniu Indywidualnego Planu Usług Społecznych, tel. 134674015 wew.31