Międzynarodowy Dzień Wolontariatu


"Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.”
Jan Paweł II (Karol Wojtyła)