Drzewko życzliwości w Gminie Bukowsko


Zapraszamy ludzi dobrej woli bo zgodnie z cytatem Jana Pawła II
"Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.”