Nie bądz obojętny. W porę udzielona pomoc może uratować czyjeś życie.


???? Niskie temperatury występujące o tej porze roku, zwłaszcza nocą, stanowią ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia osób zmagających się z kryzysem bezdomności, ubogich, starszych, samotnych.

❗ Gdy widzimy osobę potrzebującą powiadamiajmy odpowiednie służby:

✅ Numer alarmowy 112,
✅ Straż Miejska pod ogólnopolskim numerem tel. 986,
✅ Policja pod numerem tel. 997

https://www.facebook.com/photo/?fbid=215837994062146&set=a.105363258442954