Placówki wsparcia dziennego.


Centrum Usług Społecznych w Bukowsku w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Bukowsko” oferuje nowe usługi społeczne.

W grudniu 2021r. zostały uruchomione placówki wsparcia dziennego/świetlice dla dzieci na terenie Zespołu Szkół w Bukowsku w godzinach od 15.15 do 16.45, w Nowotańcu w godzinach 14.40 do 16.10, oraz w Pobiednie w godzinach od 15.00 do 16.30. W ofercie znajdą się nie tylko ciekawe zajęcia, pomoc w nauce, wyjścia do kina bądź wyjazdy na wycieczki, ale także wsparcie psychologa Pana Marcina Patronika.