Bezpłatne środki ochrony dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.


Gmina Bukowsko, w ramach realizacji Modułu IV programu „ Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, przygotowała 200 pakietów z artykułami ochrony osobistej zawierających: płyn do dezynfekcji oraz maseczki jednorazowe.
Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej zarówno na dzieci jak i osoby dorosłe, proszone są o odbiór pakietów w Centrum Usług Społecznych w Bukowsku (Urząd Gminy Bukowsko, parter, pok. 10, godz. 8.00- 14.00) w dniach 17- 23 grudnia 2021r.
W celu uzyskania informacji o możliwości dostarczenia pakietu do miejsca zamieszkania, proszę o kontakt: 134674015, wew.31.
Dodatkowo osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej nad dzieckiem, proszone są o odbiór KARNETÓW NA BASEN.