❗Wnioski o świadczenie "500 plus" na kolejny okres zasiłkowy składamy od 1 lutego 2022 r.❗


Wnioski o świadczenie z programu "Rodzina 500 plus" na kolejny okres zasiłkowy tj. od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. - będzie można składać do ZUS od 1 lutego 2022 r.
Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie przyjmował jedynie wnioski na nowo narodzone dzieci.
W nieco innej sytuacji są rodzice, którzy już pobierają środki z programu 500 plus.
Jeżeli chcą otrzymywać środki w kolejnym okresie zasiłkowym – od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku - powinni złożyć taki wniosek do ZUS od 1 lutego 2022 roku.
Wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus od 1 stycznia przyszłego roku będzie można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia.
Środki z programu będą wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.
Centrum Usług Społecznych w Bukowsku będzie kontynuował wypłaty świadczenia ,,500 plus” do końca okresu, na jaki zostało przyznane, czyli do końca maja 2022r.