Realizacja wsparcia ze środków PFRON


W 2021r. w ramach organizowania społeczności lokalnej, Gmina Bukowsko złożyła 2 wnioski do PFRON związane z realizacją Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i zrealizowano następujące zadania:

- Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz osoby pobierające świadczenie z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej zostały zaopatrzone w środki ochrony w celu ochrony przed zakażeniem COVID-19 w miejscach użytku publicznego (sklepy, instytucje państwowe, kościoły, itp.).

- Przeprowadzono spotkania terapii zajęciowej na których uczestnicy ćwiczyli, uczyli się jak prawidłowo oddychać, wykonywali polecenia i zalecenia terapeuty dotyczące poprawy jakości oddychania                       i wzmocnienia odporności za pomocą aktywności fizycznej i odpowiedniej diety.

- Dzieci, których rodzice/ opiekunowie pobierają świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji                        z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej skorzystali z atrakcji na terenie Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku wzmacniając tym samym układ odpornościowy i wydolność oddechową.

- 50 osobowa grupa osób uczestniczyła w wyjeździe integracyjnym, podczas którego mieli okazję spędzić wspólnie czas, wymienić doświadczenia, porozmawiać o sprawach dotyczących sytuacji i zagrożeń oraz wpływu COVID- 19 na ich życie.

- Dzieci biorące udział w zajęciach gimnastyczno- korekcyjnych miały okazję zapoznać się z zasadami prawidłowego wykonywania ćwiczeń, praktykować i kształtować nawyki związane z systematycznym ćwiczeniem, które długofalowo poprawi ich odporność oraz wydolność oddechową, skoryguje również inne skutki przebywania w lockdownie tj. nadwaga, schorzenia kręgosłupa itp.

Projekty zostały rozliczone i w 100% sfinansowane ze środków PFRON.