KORPUS WSPARCIA SENIORÓW


„ Korpus Wsparcia Seniorów”

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „ Korpus Wsparcia Seniorów”, Centrum Usług Społecznych w Bukowsku rozpoczęło przygotowania do aplikowania o środki finansowe z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki
na odległość”.

Adresatami programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Kryterium dochodowe NIE JEST wyznacznikiem udziału w programie.

„ Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych,   z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, których nieprzewidywalność stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu szybkiej reakcji służb i udzielenie pomocy, w tym medycznej.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY

Osoby potrzebujące, zainteresowane rodzajem oferowanego wsparcia oraz osoby, które znają seniorów  w potrzebie, proszone są o bezpośredni kontakt z pracownikami Centrum Usług Społecznych lub telefonicznie- 134674015, wew. 31.