Prace w toku


Trwa remont pomieszczeń w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadolanach, gdzie od     1 kwietnia 2022r. zostanie uruchomiona Świetlica Socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży. Całość adaptacji pomieszczeń została sfinansowana w ramach projektu „ Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Bukowsku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.