Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa – aktualizacja 2024


W załączniku znajduje się lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu sanockiego. 

Pomoc udzielana jest m.in. z zakresu pomocy społecznej, poradnictwa rodzinnego, psychologicznego i pedagogicznego, a także z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego, praw pacjenta czy praw konsumenta.

Bezpłatną pomoc otrzymają również osoby bezrobotne, osoby pokrzywdzone przestępstwem, z problemami alkoholowymi i innymi uzależnieniami.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa  dostępnych dla mieszkańców powiatu sanockiego  w roku 2024POBIERZ