Dnia 11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego.


Z tej okazji wszystkim chorym życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia, wytrwałości i cierpliwości w znoszeniu trudów dnia codziennego, optymizmu, nadziei oraz wewnętrznej pogody ducha w przyjmowaniu wszystkiego co wiąże się z chorobą.
 
Życzenia kierujemy również do osób sprawujących opiekę nad chorymi.
Opiekunom świadczącym usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz pracownikom ochrony zdrowia, którzy z oddaniem zajmują się chorymi, przekazujemy wyrazy uznania i wdzięczności.