Harmonogram pracy Placówki/Świetlicy Wsparcia Dziennego w Gminie Bukowsko


Zespół Szkół w Nowotańcu

Lp.

Data

Dzień tygodnia

Godziny zajęć

1

17.02.2022

Czwartek

13.00-17.00

2

18.02.2022

Piątek

13.00-16.30

3.

22.02.2022

Wtorek

13.00-17.00

4.

23.02.2022

Środa

13.00-16.30

 

Zespól Szkół w Pobiednie

Lp.

Data

Dzień tygodnia

Godziny zajęć

1.

14.02.2022

Poniedziałek

9.00-12.00

2.

15.02.2022

Wtorek

9.00-12.00

3.

16.02.2022

Środa

9.00-12.00

4.

22.02.2022

Wtorek

9.00-12.00

5.

23.02.2022

Środa

9.00-12.00

 

Zespół Szkół w Bukowsku

Lp.

Data

Dzień tygodnia

Godziny zajęć

1.

14.02.2022

Poniedziałek

10.00-13.00

2.

17.02.2022

Czwartek

10.00-13.00

3.

18.02.2022

Piątek

10.00-13.30

4.

21.02.2022

Poniedziałek

11.00-14.00

5.

22.02.2022

Wtorek

11.00-14.00

6.

24.02.2022

Czwartek

10.00-13.00