AKTUALIZACJA - 02.03.2022 - Przyjąłeś uchodźców z Ukrainy? Sprawdź, co teraz zrobić!


Przyjąłeś pod swój dach Gości z Ukrainy uciekających przed wojną? Nie wiesz, co dalej? Sprawdź, jak im pomóc zalegalizować pobyt i pracę! Co i gdzie trzeba zgłosić? Wyjaśniamy!

Ustal status swoich Gości

Uchodźcy mogą posiadać trzy rodzaje dokumentów:

  • paszport biometryczny – pobyt legalny do 30. dnia po odwołaniu ostatniego ze stanów epidemii/zagrożenia epidemicznego, ale zalecamy możliwie szybkie złożenie wniosku o pobyt czasowy;
  • wizę – sytuacja jak wyżej;
  • zezwolenie na pobyt – sytuacja idealna.

Twoi Goście mogli również złożyć wniosek o udzielenie statusu uchodźcy, ale odradzamy to rozwiązanie osobom, które chcą podjąć pracę – praca nie jest możliwa przez pierwsze 6 miesięcy trwania procedury. Dopiero jeśli procedura przedłuża się i trwa powyżej pół roku, a przedłużenie nie wynika z winy cudzoziemca, może on uzyskać prawo do pracy.

Jeśli Twojego Gościa nie dotyczy żadna z powyższych sytuacji ustal, czy przekraczając granicę wystąpił do Komendanta Straży Granicznej o zgodę na wjazd. Jeśli nie – w pierwszym możliwym terminie udajcie się do najbliższej jednostki Straży Granicznej celem złożenia takiego wniosku.

Komendant wyda zgodę na pobyt przez 15 dni. W tym czasie trzeba złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

W chwili obecnej trwają prace nad wdrożeniem specustawy w zakresie natychmiastowego nadawania statusu uchodźcy dla osób przekraczających granicę w momencie przekroczenia granicy (stempel w paszporcie).

 

Ustal plan działania

Ustalcie plan działania na najbliższe dni. Jeśli cudzoziemiec zamierza pracować i jest obywatelem Ukrainy – pracodawca może dla niego wystąpić o wpis oświadczenia o powierzenia wykonywania pracy. Wielu pracodawców jest gotowych zatrudniać cudzoziemców „od ręki”.

Wsparaj w poszukiwaniu pracy

Jeśli Twój Gość chce rozpocząć pracę – wspomóż go w całym procesie (pisanie CV, poszukiwanie ofert pracy, kontakt z pracodawcą). Wielu specjalistów kadrowo-płacowych zgłosiło deklaracje wsparcia w tym wymiarze. 

Nie ulegaj dezinformacji

Sytuacja jest dynamiczna, czekamy na nowe przepisy. Aktualna interpretacja przepisów jest bardzo pro-ukraińska. W razie wątpliwości konsultuj się z prawnikami (wielu działa pro bono bez opłat; wsparcia udzielają studenci na Wydziałach Prawa).

Resort rodziny i polityki społecznej zapowiada maksymalnie uproszczenia w zatrudnianiu uchodźców z Ukrainy! Celem projektowanych rozwiązań jest swobodny dostęp do rynku pracy. Prace nad wdrożeniem specustawy dotyczącej zatrudniania obywateli Ukrainy w Polsce mają odbyć się już podczas najbliższego posiedzenia sejmu. Według zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa legalne zatrudnienie będzie dostępne dla osób, które otrzymają na granicy pieczątkę poświadczającą wjazd do Polski, zaś sama procedura legalizacji pracy będzie sprowadzała się do tego, że pracodawca będzie musiał poinformować urząd pracy, że zatrudnia taką osobę.

 

Świadczenia medyczne dla obywateli Ukrainy – informacje NFZ

Obywatele Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, będą mogli korzystać ze świadczeń medycznych udzielonych w Polsce – za świadczenia zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków z budżetu państwa. 

 

/tekst częściowo zaczerpnięty: blog HR na szpilkach/