Koordynacja pomocy humanitarnej dla uchodźców wojennych z Ukrainy w Gminie Bukowsko


Szanowni mieszkańcy Gminy Bukowsko!

 

W związku z licznym zaangażowaniem się ludzi dobrej woli, instytucji, organizacji społecznych działających na terenie Gminy Bukowsko, w szerzenie pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy, zaistniała konieczność koordynacji podjętych działań i inicjatyw społecznych celem uniknięcia chaosu i prawidłowej dystrybucji pomocy.

 

Informuję, że Koordynatorem pomocy jest Centrum Usług Społecznych w Bukowsku.

Osobami do kontaktu są:

- Ewa Sieradzka – Dyrektor CUS, tel. 134674015 wew. 38

- Katarzyna Masłowiec – Organizator społeczności lokalnej tel. 134674015 wew. 31

 

Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą o przekazywanie do CUS informacji o:

- miejscu zbierania pomocy materialnej bądź finansowej,

- miejscu gromadzenia darów,

- organizowanych akcjach charytatywnych na rzecz ofiar wojny na Ukrainie,

- liczbie uchodźców, których Państwo gościcie w swoich domach,

- zgłaszaniu potrzeb w zakresie pomocy uchodźcom,

- osobach chętnych świadczyć pracę w ramach wolontariatu.

 

Informacje można przekazywać również poprzez e-mail: esieradzka@bukowsko.pl, kmaslowiec@bukowsko.pl 

 

Za każde wsparcie już udzielone i chęć niesienia pomocy składam podziękowania.

 

                                                                           Z poważaniem

                                         Ewa Sieradzka - Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Bukowsku