Ważne informacje dotyczące pomocy uchodźcom z Ukrainy


Szanowni Państwo,

informujemy o osobach odpowiedzialnych za organizację pomocy dla uchodźców z Ukrainy na terenie Gminy Bukowsko, z wyszczególnieniem kategorii potrzeb:

1. Zapisy dzieci w wieku szkolnym do szkoły.

Osoba do kontaktu – Podinspektor ds. oświaty Pani Joanna Niemiec – Hnat, tel. 013 46 74 015 wew. 58.

2. Zajęcia świetlicowe dla dzieci z Ukrainy.

Zajecia odbywaja się w Placówce/Świetlicy Wsparcia Dziennego przy Zespole Szkół w Bukowsku wg harmonogramów pracy świetlicy.

Osoba do kontaktu – Koordynator  indywidualnych planów usług społecznych Pani Monika Klimek, tel. 013 46 74 015 wew. 31.

3. Niezbędna pomoc rzeczowa dla uchodźców przebywających na terenie Gminy Bukowsko.

Pomoc koordynowana i udzielana jest przez Centrum Usług Społecznych w Bukowsku.

Osoby do kontaktu: Dyrektor CUS Pani Ewa Sieradzka, tel. 013 46 74 015 wew. 38 lub Organizator Pomocy Społecznej  Pani Katarzyna Masłowiec, tel. 013 46 74 015 wew. 31.

4. Ewidencja pobytu wszystkich uchodźców na terenie Gminy Bukowsko.

Ewidencja prowadzona jest przez pracownika ds. zarządzania kryzysowego. Osoba do kontaktu Pan Jan Stonawski, tel. 013 46 74 032

 

Budynek Domu Ludowego nadal przeznaczony zostaje jako punkt zbiórki darów, wg. obowiązującego do tej pory harmonogramu.

 

Wymienione wyżej działania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy podejmowane na terenie Gminy Bukowsko koordynuje Wójt Gminy Bukowsko.