Dzień Sołtysa


W Dniu Sołtysa wszystkim Paniom Sołtyskom i Panom Sołtysom życzymy radości i satysfakcji ze wszystkich działań, jakie podejmujecie.
Życzymy, byście znaleźli Państwo siłę do pracy na rzecz swoich sołectw i mieszkańców.
Jednocześnie składamy najserdeczniejsze podziękowania i słowa uznania za pracę pełną zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności.