Rejestracja Uchodźców z Ukrainy - status UKR i nr PESEL


Informujemy, że od 16 marca 2022 roku rozpoczęła się rejestracja obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Rzeczpospolitej Polskiej po 24 lutego 2022 r. 
Rejestracja odbywać będzie się w budynku Urzędu Gminy w Bukowsku, pok. 201

UWAGA!!!
Zdjęcia, które zostały zrobione wczoraj, są już do odebrania w Centrum Usług Społecznych w Bukowsku  pok. 10  kontakt p. Katarzyna Masłowiec telefon: 13 4674015 w 31  

Rejestracji podlegają wyłącznie osoby, które po 24 lutego 2022 r. przybyły do Polski  wyłącznie z terytorium Ukrainy.
W trakcie wizyty , każda z osób powinna posiadać jedną, aktualną, kolorową fotografię, ukazującą wizerunek twarzy na wprost, dokument tożsamości, t.j. paszport lub Karta Polaka  lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości (np. prawo jazdy, legitymacja studencka) lub dokument potwierdzający urodzenie (dot. osób poniżej 18 roku  życia) – urzędnik potwierdzi tożsamość także na podstawie dokumentu już unieważnionego.

W przypadku braku ww. dokumentów  potwierdzenie tożsamości następuje na podstawie oświadczenia, składanego pod odpowiedzialnością karną.

Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców od osoby, której wniosek dotyczy.

 Odcisków nie pobiera się :

•    od osoby poniżej 12 roku życia
•    od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców

•    od której pobranie odcisków jest fizycznie niemożliwe.

 
Надання номера PESEL та електронних послуг для громадян України

Надання PESEL та E-Services для громадян України

Як повідомлялося, від сьогодні тестується система реєстрації біженців з України, які прибувають до Польщі. 
Реєстрація в міських, та міських установах розпочнеться з наступної середи, 16 березня. З цього дня громадяни України, які після 24 лютого ц.р.
Перед війною втекли до Польщі, зможуть подати заявку на номер PESEL.

Хто може отримати PESEL?

Усі, хто:
• прибув до Польщі в період з 24 лютого 2022 року безпосередньо з України у зв’язку з бойовими діями,
• звітує (подає заяву) у будь-яке комунальне відділення.

Що потрібно підготувати?

Заява про надання номера PESEL громадянину України у зв’язку зі збройним конфліктом, яка доступна в будь-якому офісі комунальної власності, а також у додатку нижче. Документ, який підтвердить дані, які ви надаєте в заяві, та вашу особу. Якщо у вас немає  такого документа, ви можете подати декларацію про відсутність такого документа під страхом кримінальної відповідальності.

Дані, які ви вводите в заявці:

• ім’я та прізвище,
• Дата і місце народження,
• країна народження та громадянство,
• дата в’їзду до Польщі,
• український реєстраційний номер – якщо у вас є,
• для отримання довіреного профілю – контактні дані: адреса електронної пошти та польський номер телефону.

Якщо ви заповнюєте заяву від імені неповнолітнього (дитини до 18 років), надайте дані батьків та/або особи, яка фактично доглядає за дитиною.
Кольорове фото на фотопапері розміром 35 х 45 мм (ширина х висота) і – якщо ви на фото в темних окулярах або капелюсі – відповідний сертифікат.

Щоб отримати надійний профіль, ви повинні мати:

• робочий мобільний телефон з номером польського оператора, ексклюзивним користувачем якого ви є,
• адреса електронної пошти, яку ви використовуєте.

Пам’ятайте! Ваші відбитки пальців будуть зняті, коли ви подасте заявку.

Що ти маєш зробити?

Заповнену заяву разом з необхідними документами та фотографією принесіть 
особисто в будь-яку комунальну службу.
Продавець візьме ваші відбитки пальців.

Присутність дитини віком до 12 років при поданні заяви не обов’язкова –  крім випадків, коли її особу встановлять на підставі декларації.
Заява від імені дитини подається одним із батьків, опікуном, працівником пробації, тимчасовим опікуном, призначеним судом з питань опіки та піклування, або особою, яка фактично  здійснює догляд за дитиною. У дітей до 12 років відбитки пальців не беруть.
Поставте на заяві власноручний підпис. Випуск вищезгаданого документ безкоштовний.

Джерело:  https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany–usluga-dla-obywateli-ukrainy

Додається зразок бланка, який необхідно подати до комунальної служби для видачі номера PESEL.

Завдяки цьому рішенню можна буде пропонувати українським громадянам польські публічні електронні послуги, такі як електронний рецепт, доступ до захищеної цифрової ідентифікації та спеціального документа в рамках  програми mObywatel.
Додаток mObywatel і документ Diia.pl (Дія пл) – це простий спосіб показати свою особу (дані) практично  в кожній життєвій ситуації. Електронний документ містить найважливіші дані – в т.ч. ім’я та прізвище, фото та номер PESEL.
Документ Diia.pl (Дія пл) дозволяє підтвердити свою особу так само ефективно, як і посвідчення особи чи паспорт. Це буде корисно, серед іншого при користуванні медичними послугами або при поданні своїх даних при  укладенні трудового договору.

Хто може використовувати програму mObywatel та документ Diia.pl (Дія пл)?

Будь-яка особа, яка:

• повнолітній,
• має українське громадянство,
• перетнув польсько-український кордон після 24 лютого 2022 р.,
• має номер PESEL,
• має активний довірений профіль.

Як активувати програму?

1. в офісі, де ви отримаєте номер PESEL, попросіть активувати довірений профіль,
2. завантажте та запустіть програму mObywat,
3. ознайомитися з умовами та політикою конфіденційності програми,
4. активуйте програму, використовуючи логін та пароль, видані для довіреного профілю.

Де завантажити програму mObywatel?

mObywat доступний в App Store і Google Play. Додаток працює на смартфонах з Android 6.0 (і вище) та iOS 13.0 (і вище).
Важливо, що програма mObywatel та документ Diia.pl (Дія пл) є добровільними та повністю безкоштовними.

Більше інформації про програму mObywatel та документ Diia.pl (Дія пл).

Сторона: https://www.gov.pl/mobywatel/ua


Nadanie numeru PESEL i e-usługi dla obywateli Ukrainy

Zgodnie z zapowiedziami, od dziś trwają testy systemu rejestracji uchodźców z Ukrainy przybywających do Polski. 
Rejestracja w urzędach gmin i miast ruszy w najbliższą środę, 16 marca. Od tego dnia obywatele Ukrainy, którzy 
po 24 lutego br. uciekli przed wojną do Polski, będą mogli składać wnioski o nadanie numeru PESEL.

Kto może uzyskać PESEL?

Każdy, kto:

• przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,
• zgłosi się (złoży wniosek) do dowolnego urzędu gminy.

Co musisz przygotować?

Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, który jest dostępny w dowolnym urzędzie gminy, jak również w załączniku poniżej. Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku i twoją tożsamość.
Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Dane, które wpiszesz we wniosku:

• imię i nazwisko,
• data i miejsce urodzenia,
• kraj urodzenia i obywatelstwo,
• data wjazdu do Polski,
• ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli masz,
• aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.

Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), podaj dane rodziców  i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.
Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie.

Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć:

• działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
• adres e-mail, z którego korzystasz.

Pamiętaj! Podczas składania wniosku zostaną pobrane twoje odciski palców.

Co musisz zrobić?

Wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami oraz zdjęciem przynieść osobiście do dowolnego urzędu gminy.
Urzędnik pobierze twoje odciski palców.
Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.
Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. 
Od dzieci, które nie ukończyły 12 r.ż., nie pobiera się odcisków palców.
Na wniosku złóż własnoręczny podpis. Wydanie ww. dokumentu jest bezpłatne.

Źródło: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany–usluga-dla-obywateli-ukrainy

W załączeniu wzór formularza, który należy złożyć w urzędzie gminy celem nadania numeru PESEL.

Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe będzie zaoferowanie obywatelom Ukrainy polskich e-usług publicznych takich jak np. e-recepta, dostęp do bezpiecznej cyfrowej tożsamości i specjalnego dokumentu w ramach aplikacji mObywatel.
Aplikacja mObywatel i dokument Diia.pl (Дія пл) – to prosty sposób na wylegitymowanie się (okazanie danych) 
niemal w każdej sytuacji życiowej. W elektronicznym dokumencie znalazły się najważniejsze dane – m.in. imię i nazwisko, zdjęcie oraz numer PESEL.
Dokument Diia.pl (Дія пл) pozwala potwierdzić tożsamość tak samo skutecznie jak dowód osobisty lub paszport. 
Będzie przydatny m.in. przy korzystaniu z usług medycznych czy przy okazaniu swoich danych podczas zawierania umowy o pracę.

Kto może skorzystać z aplikacji mObywatel i dokumentu Diia.pl (Дія пл)?

Każda osoba, która:

• jest pełnoletnia,
• ma ukraińskie obywatelstwo,
• przekroczyła granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 roku,
• ma nadany numer PESEL,
• ma aktywny profil zaufany.

Jak aktywować aplikację?

1. w urzędzie, w którym otrzymasz numer PESEL, poproś o aktywowanie profilu zaufanego,
2. ściągnij i uruchom aplikację mObywatel,
3. zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności aplikacji,
4. aktywuj aplikację korzystając z loginu i hasła wydanego dla profilu zaufanego.
Skąd pobrać aplikację mObywatel?
mObywatel dostępny jest w sklepach App Store i Google Play.

 Aplikacja działa na smartfonach z systemem Android 6.0 (wzwyż) i iOS 13.0 (wzwyż)
.
Co ważne, aplikacja mObywatel i dokument Diia.pl (Дія пл) są dobrowolne i w pełni bezpłatne.

Więcej informacji o aplikacji mObywatel i dokumencie Diia.pl (Дія пл) na stronie:

https://www.gov.pl/web/mobywatel/ua