Wyniki naboru wniosków w ramach rządowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Senior+” edycja 2022.


Zostały ogłoszone wyniki naboru wniosków w ramach rządowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Senior+” edycja 2022.

 

Wniosek złożony przez Gminę Bukowsko koordynowany przez Centrum Usług Społecznych w Bukowsku został rozpatrzony pozytywnie w wyniku, czego otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 48597,00 zł.

Realizacja programu „Senior+” edycja 2022. w Gminie Bukowsko obejmie swoim zakresem:

  • Moduł II, mający na celu zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wparcia. W przypadku naszej Gminy Klubu Senior + w Tokarni.

Celem Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.