Realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy


Centrum Usług Społecznych w Bukowsku informuje, iż na podstawie art. 29 – 33 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa udziela wsparcia uchodźcom zamieszkałym na terenie Gminy Bukowsko, którzy legalnie wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r., deklarują zamiar pozostania na terytoriom RP oraz zostali wpisani do rejestru PESEL w zakresie:

1. ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ – na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz. U. poz. 583 –  do 25 dnia każdego miesiąca;


2. ZAPEWNIENIA POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ww. – od dnia złożenia wniosku;


3. JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI 300 ZŁ NA OSOBĘ  przyznane na podstawie art. 31 ww. ustawy – wypłata do 25 dnia każdego miesiąca.


4. BEZPŁATNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ przyznanej na podstawie art. 32 ww. ustawy – pomoc wg. zgłaszanych potrzeb;

  • ZGŁOSZENIA W ZESPOLE DS. ORGANIZOWANIA USŁUG SPOŁECZNYCH CENTRUM – pokój nr 10 na parterze Urzędu Gminy Bukowsko

5. POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 – pierwszy transport 24 marzec 2022 r.