Zdalne nauczanie dla dzieci z Ukrainy


W związku z agresją Rosji na Ukrainę i napływem do Polski uchodźców z terytorium państwa ukraińskiego, do przedszkoli i szkół w Polsce przyjmowane są licznie dzieci i młodzież z Ukrainy.

Jednocześnie, należy zauważyć, że dzieci i uczniowie, będący obywatelami Ukrainy, przybyłe po 24 lutego 2022 r., którzy uczą się w szkole lub przedszkolu działającym w systemie państwa ukraińskiego w formule kształcenia na odległość (nauka zdalna), nie podlegają obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki w rozumieniu prawa polskiego. Rodzic lub inna osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem składa w tym przedmiocie oświadczenie do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia. 

Ukraińskie ministerstwo edukacji i nauki we współpracy z Google otworzyło specjalną platformę, na której uczniowie będą mieli możliwość kontynuowania nauki.

Szkoły w Ukrainie pracują w trybie zdalnym, a na stronie internetowej Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy oraz Instytutu Modernizacji Treści Edukacyjnych dostępne są cyfrowe wersje (pliki PDF) podręczników do wszystkich klas (1-9) oraz inne materiały dydaktyczne, w tym słowniki (również ukraińsko-polski).

Linki: 
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/
https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/
https://lib.imzo.gov.ua/dvomovn-slovniki/ukransko-polskiy-ta-polsko-ukranskiy-slovnik-dlya-zakladv-zagalno-seredno-osvti-z-navchannyam-polskoyu-movoyu--bobkova-os-bogomolova-n-gsem-ov-gritsenko-lg-nedashkvska-av-pankratova--prokopishin-lv-remekh-to-slpchuk-yu-/
Ambasada Ukrainy w Warszawie udostępnia rodzicom i dzieciom z Ukrainy następujące linki do informacji Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy w sprawie edukacji:

Strona ukraińska zachęca także obywateli ukraińskich do korzystania z oferty Międzynarodowej Szkoły Ukraińskiej: https://uis.org.ua. 
 

  1. Ramy programowe kl 1-4 Ukraina
  2. Programy nauczania w Ukrainie
  3. STANDARDOWY PROGRAM OŚWIATOWY - KLASY 5 - 9 - PL
  4. Program dla klas 10-11