UROCZYSTE OTWARCIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W BUKOWSKU


W dniu 8 kwietnia nastąpiło uroczyste otwarcie Centrum Usług Społecznych w Bukowsku, jednostki organizacyjnej powstałej z przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Nowa jednostka, której celem jest zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych i koordynacja tych usług, rozpoczęła swoją działalność 1 września 2021r. Powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, w wysokości ponad 1 milion 100 tysięcy złotych.

Powstanie CUS to nowy rozdział historii usług społecznych świadczonych w Gminie Bukowsko, to wychodzenie naprzeciw potrzebom wszystkich mieszkańców.

Na tą szczególną uroczystość zaproszono zarówno przedstawicieli Rządu, Sejmu, Urzędu Wojewódzkiego, włodarzy wojewódzkiego, powiatowego oraz  gminnego samorządu, dyrektorów i kierowników powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, zaprzyjaźnionych dyrektorów Centrów Usług Społecznych z podkarpacia i kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także sołtysów.  

Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Pani Jolanta Sawicka – Wicewojewoda Podkarpacki, Pan Grzegorz Nieradka - Doradca Wicepremiera Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Piotra Glińskiego, a zarazem reprezentant Pana Piotra Babinetza – posła  na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Anetę Figiel – Dyrektor Biura Poselskiego Pana Piotra Uruskiego – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Janusz Cecuła – Zastępca Starosty Sanockiego. Szczególną grupą gości byli również przedstawiciele samorządów gminnych ze Słowacji w ramach współpracy międzynarodowej. Nie sposób wymienić wszystkich obecnych bo każda osoba była wyjątkowa.

Dopełnieniem otwarcia CUS było uroczyste przecięcie wstęgi. Nie zabrakło też akcentu istotnego dla jednostki, którego dokonał ks. Ks. Marian Martowicz- Proboszcz Parafii w Nowotańcu poświęcając pomieszczenia, w których funkcjonować będzie świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży. 

Zaproszonych gości powitała Pani Ewa Sieradzka- Dyrektor CUS, natomiast Pan Marek Bańkowski - Wójt Gminy Bukowsko rozpoczął część oficjalną. W czasie uroczystego przemówienia, ze strony gospodarza Gminy, nie zabrakło słów podziękowania dla wszystkich, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do powstania tego miejsca.

W trakcie uroczystości przybyli goście mieli również okazję posłuchać wierszy i piosenek przygotowanych przez nauczycieli i uczniów klasy 2 Szkoły Podstawowej w Nowotańcu oraz Seniorów z Klubu Senior+ w Tokarni. Zaprezentowane repertuary utrzymane były w formie humorystycznej, co wywoływało ciągły uśmiech na twarzach słuchaczy.

Za odwagę podjęcia decyzji o funkcjonowaniu Centrum Usług Społecznych w Gminie Bukowsko wielu zaproszonych gości, na ręce Pana Marka Bańkowskiego oraz Pani Ewy Sieradzkiej, złożyło wyrazy uznania, gratulacje, moc życzeń, prezenty, kwiaty.

Od Pani Marleny Maląg – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz od Pani Anny Schmidt – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odczytane zostały listy gratulacyjne.

Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni goście zaproszeni zostali na wytworny poczęstunek, który został przygotowany przez Koło Gospodyń wiejskich z Nadolan.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim gościom za obecność, wspaniałe życzenia, prezenty oraz ogromną życzliwość wobec nowej gminnej inicjatywy, a zarazem zmieniającej ogólnopolskie standardy w wymiarze polityki społecznej.

Co słowa nie ujęły, to zapisane zostało na fotografiach. Zapraszamy zatem do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystego otwarcia Centrum Usług Społecznych w Bukowsku.


Załączniki: