Centra Usług Społecznych to zmiana polityki społecznej na obszarze gminy


Początkiem tego tygodnia w Warszawie, w rezydencji Prezydenta RP Klarysew w Konstancinie – Jeziornie miejsce miało spotkanie dyrektorów CUS-ów i organizatorów usług społecznych z całej Polski.  Konferencja odbywała się na zaproszenie Przewodniczącego Rady ds. Społecznych Narodowej Rady Rozwoju dra hab. Marka Rymszy. W zjeździe, z województwa podkarpackiego, uczestniczyli: Ewa Sieradzka – dyrektor CUS w Bukowsku, Malwina Misiąg – dyrektor CUS w Adamówce oraz Piotr Mączka – dyrektor CUS Gminy Dębica. Celem spotkania była wymiana doświadczeń, poglądów, przedstawienie stosowanych praktyk przy wdrażaniu nowych usług społecznych i organizowaniu lokalnej społeczności, jak również zaprezentowanie argumentów za, bądź przeciw tworzeniu CUS-ów. 

 

Gmina Bukowsko już ponad rok realizuje projekt pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Bukowsko”. Od maja do września 2021r. był to okres przekształcania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych.

Z dniem 1 września 2021r. oficjalnie swą działalność rozpoczęła nowopowstała jednostka organizacyjna, tj. Centrum Usług Społecznych w Bukowsku. Zmiana ta zapoczątkowała nowy rozdział w historii usług społecznych świadczonych mieszkańcom przez samorząd.

Z perspektywy czasu, po obserwacjach i analizach niepodważalnie można stwierdzić, że CUS spełnia oczekiwania obywateli i dostosowuje się do nowych wyzwań cywilizacyjnych.

Gminy, które wprowadzają nowe rozwiązania w lokalnej polityce społecznej weszły na drogę kroczącej zmiany systemowej.

 

Źródło zdjęć: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej