„ Korpus Wsparcia Seniorów” - OPASKI BEZPIECZEŃSTWA DLA SENIORÓW


Centrum Usług Społecznych w Bukowsku rozpoczęło nabór uczestników do programu „ Korpus Wsparcia Seniorów”

Adresatami programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Kryterium dochodowe NIE JEST wyznacznikiem udziału w programie.

„ Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych,   z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, których nieprzewidywalność stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu szybkiej reakcji służb i udzielenie pomocy, w tym medycznej.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY

Osoby potrzebujące, zainteresowane rodzajem oferowanego wsparcia oraz osoby, które znają seniorów w potrzebie, proszone są o bezpośredni kontakt z pracownikami Centrum Usług Społecznych lub telefonicznie- 134674015, wew. 31.