Podziękowania dla Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna


W związku z zawartym porozumieniem Firma Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna przekazała dla Gminy Bukowsko artykuły żywnościowe na rzecz ofiar wojny na Ukrainie. Artykuły spożywcze zostały doręczone bezpośrednio dla osób potrzebujących wsparcia. Gmina otrzymała również 5 kompletów garnków, które zostaną przekazane dla organizacji pozarządowych, w tym Ochotniczych Straży Pożarnych działających na rzecz uchodźców z Ukrainy jak również do „Zajazdu pod Bukowicą”. Garnki wykorzystane zostaną do przygotowywania pożywienia dla i przez obywateli Ukrainy.

Serdecznie dziękujemy Firmie Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za wspólne działania na rzecz obywateli Ukrainy przebywających stale lub tymczasowo na terenie Gminy Bukowsko w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich państwa.