Harmonogram.Harmonogram pracy świetlicy „Dziecięca Alternatywa” w Nowotańcu

w miesiącu wrześniu

 

Termin  zajęć

Liczba godzin

02.09. 2022r.

14.40-16.10

05.09. 2022r.

14.40-16.10

06.09. 2022r.

14.40-16.10

07.09. 2022r.

14.40-16.10

08.09. 2022r.

14.40-16.10

09.09. 2022r.

14.40-16.10

12.09. 2022r.

14.40-16.10

13.09. 2022r.

14.40-16.10

14.09. 2022r.

14.40-16.10

15.09. 2022r.

14.40-16.10

16.09. 2022r.

14.40-16.10

19.09. 2022r.

14.40-16.10

20.09. 2022r.

14.40-16.10

21.09.2022r.

14.40-16.10

22.09. 2022r.

14.40-16.10

23.09. 2022r.

14.40-16.10

26.09. 2022r.

14.40-16.10

27.09. 2022r.

14.40-16.10

28.09. 2022r.

14.40-16.10

29.09. 2022r.

14.40-16.10

30.09.2022r.

14.40-16.10

Razem

31,5 godziny

 

Harmonogram pracy świetlicy „Dziecięca Alternatywa” w Nowotańcu

od 27 czerwca do 8 lipca 2022r.

 

Termin  zajęć

Liczba godzin

27.06. 2022r.

7.00 – 13.00

28.06. 2022r.

7.00 – 13.00 ( wycieczka do Majdanu, godzina  powrotu z wycieczki może ulec zmianie)

29.06. 2022r.

7.00 – 13.00

30.06.2022r.

7.00 – 13.00 (kino Helios w Krośnie – film pt. „Za duży na bajki”)

01.07. 2022r.

7.00 – 13.00

04.07. 2022r.

7.00 – 13.00

05.07. 2022r.

7.00 – 13.00 (wycieczka do Myczkowiec, godzina  powrotu z wycieczki może ulec zmianie)

06.07. 2022r.

7.00 – 13.00

07.07. 2022r.

7.00 – 13.00 ( wycieczka do Uniwersytetu w Woli Sękowej, godzina  powrotu z wycieczki może ulec zmianie )

08.07. 2022r.

7.00 – 13.00

Harmonogram pracy świetlicy „Dziecięca Alternatywa” w Nowotańcu

 

Termin  zajęć

Liczba godzin

04.05. 2022r.

1,5 godziny 

05.05 2022r.

1,5 godziny 

06.05 2022r.

1,5 godziny 

09.05 2022r.

1,5 godziny 

10.05 2022r.

1,5 godziny

11.05 2022r.

1,5 godziny

12.05 2022r.

1,5 godziny

13.05 2022r.

1,5 godziny

16.05 2022r.

1,5 godziny

17.05 2022r.

1,5 godziny

18.05 2022r.

1,5 godziny

19.05 2022r.

1,5 godziny

20.05 2022r.

1,5 godziny

23.05.2022r.

1,5 godziny

24.05. 2022r.

2,5 godziny ( 13.40 – 16.10)

25.05 2022r.

2,5 godziny ( 13.40 – 16.10)

26.05 2022r.

2,5 godziny ( 13.40 – 16.10)

27.05 2022r.

1,5 godziny

30.05. 2022r.

1,5 godziny

31.05. 2022r.

1,5 godziny

Razem

33 godziny